Tal & Fakta

Priser

Forsyningstilsynet udarbejder og offentliggør priser og statistikker på el, varme, gas og affald som led i vores overvågnings- og tilsynsopgaver.

Affaldspriser

Varmepriser

Gaspriser

Elpriser

Naturgasprisstatistik

Fjernvarmestatistik

Prisindeks for Energinet