Elpriser

Forsyningstilsynet overvåger elpriserne på detailmarkedet for husholdninger og mindre virksomheder. Som led i overvågningen udarbejder Forsyningstilsynet blandt andet en elprisstatistik.

Forsyningstilsynet overvåger elpriserne til på detailmarkedet for husholdninger og mindre virksomheder (forbrug op til 100.000 kWh årligt).

Elprisen består af en række elementer: handelsselskabets elpris, abonnement, netabonnement, nettarif, transmissionstarif, afgifter, PSO og moms.

Den samlede elpris varierer mellem de forskellige netområder på grund af forskelle i nettariffer og netabonnement. Elprisen varierer også mellem de over 100 elprodukter, som forbrugerne kan vælge imellem, og mellem Øst- og Vestdanmark.

Elprisstatistikken

Som led i overvågningen udarbejder Forsyningstilsynet blandt andet en elprisstatistik hvert kvartal. Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger og mindre virksomheder i Danmark med et forbrug under 100.000 kWh om året.

Du kan se elprisstatistikken i menuen til venstre.

Elprisstatistikken viser den gennemsnitlige elpris i øre pr. kWh baseret på en typisk forbruger med et årligt forbrug på 4.000 kWh. Da der er tale om et gennemsnitligt forbrug, vil det faktiske årlige forbrug for en husstand eller mindre virksomhed afvige fra de 4.000 kWh. F.eks. udgør det gennemsnitlige årlige forbrug for en 4-personers familie (2 voksne og 2 børn) i et parcelhus (ca. 150 m2) omtrent 4.400 kWh. For én person i en 80 m2 lejlighed udgør det forventede årlige forbrug knap 1.900 kWh.

Elprisstatistikken er ført siden 2006, og ved at downloade denne fil kan man danne sig et overblik over, hvordan de gennemsnitlige priser på el har udviklet sig siden da. Statistikken anvendes i øvrigt af Danmarks Statistik og Eurostat.

Ud over den kvartalsvise elprisstatistik udgiver Forsyningstilsynet også en årlig elprisundersøgelse. Elprisundersøgelsen finder du blandt vores publikationer via dette link.

Hvad kan forbrugerne købe på elmarkedet?

Forbruger kan købe strøm hos mange forskellige elhandelsvirksomheder, der udbyder mange forskellige elprodukter.

Læs mere på elpris.dk, der viser alle de elprodukter og elpriser, der udbydes i Danmark. Siden giver også forbrugerne  nogle grundlæggende råd i forbindelse med valg af produkt og leverandør.

Få mere viden om dit elforbrug

På Energistyrelsens side 'Dit Elforbrug' kan du som privat forbruger finde gode råd og vejledning til at forstå dit elforbrug. Her kan du bl.a. danne dig et overblik over det gennemsnitlige forbrug for forskellige typer af husstande

Leveringspligt

Da ingen forbrugere skal stå uden strøm i stikkontakten, er der indført en række lovmæssige tiltag, som skal sørge for, at du ikke står uden strøm, f.eks. når du flytter, eller hvis din elhandelsvirksomhed går konkurs. I forbindelse med dette kan du komme ud for at få leveret el uden at have en kontrakt om levering. I de tilfælde bestemmer Forsyningstilsynet prisen, og den pris, du vil få, svarer til gennemsnittet på markedet.