Fjernvarmestatistik

Forsyningstilsynets fjernvarmestatistik belyser centrale forhold og tendenser om sektoren i samfundsøkonomien, priser på fjernvarme og produktion af fjernvarme

Fjernvarmestatistikken er hovedsageligt baseret på de anmeldelser, som fjernvarmeselskaberne løbende indberetter til Energitilsynet, suppleret med variable konstrueret af Sekretariatet for Energitilsynet (SET) og data fra eksterne kilder så som Danmarks statistik.

Disse data giver mulighed for at lave figurer og tabeller, som kan bidrage til at belyse forhold i fjernvarmesektoren, som der ikke tidligere har været datagrundlag for eller at vise veldokumenterede forhold i en ny sammenhæng. 

Fjernvarmestatistikken opdateres og udbygges løbende, efterhånden som datagrundlaget muliggør det, og ny data indberettes. Datagrundlaget for hver tabel eller figur er oplyst i kildeangivelsen under figuren eller tabellen. 

Fjernvarmestatistikken er opdelt på en række hovedområder, som fremgår nedenfor. 

  • Fjernvarmesektoren i samfundsøkonomien
  • Priser på fjernvarme
  • Produktion af fjernvarme
  • Bemærkninger til datagrundlaget. 

Figurer og tabeller kan hentes og læses individuelt, eller som en samlet fjernvarmestatistik. 

Datagrundlaget for figurerne i fjernvarmestatistikken er nærmere beskrevet i afsnittet ”Generelle bemærkninger til datagrundlaget”, som også redegør for de forbehold, som figurerne skal læses med.

Find fjernvarmestatistikken år for år i menuen til venstre.
NB: Der er ikke udarbejdet fjernvarmestatistik for årene 2020-2023.

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.