Gaspriser

Forsyningstilsynet fører tilsyn med naturgaspriserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter og viser, at selskaberne overholder reglerne og tilbyder priser i henhold til naturgasforsyningsloven

Sådan har priserne udviklet sig

Figuren viser udviklingen i priserne på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter for naturgas.

 

Kilde: Forsyningstilsynet

Note: Tilbagefaldsproduktet har ikke været anmeldt til Forsyningstilsynet efter maj 2019, og der blev ikke angivet priser for dette produkt i figuren frem til marts 2020. Produktet blev anmeldt igen fra april 2020, og indgår herefter igen i figuren.

Hvad kan forbrugerne købe på naturgasmarkedet?

Som forbruger kan du købe naturgas fra forskellige naturgasleverandører, og du kan også købe forskellige naturgasprodukter.

Alt det kan du læse mere om på, se gasprisguiden.

Som forbruger er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør tage stilling til. Er du er til faste eller variable priser? Hvilket produkt du får, hvis du ikke aktivt vælger naturgasleverandør eller produkt? Eller om du ønsker et produkt, hvor Forsyningstilsynet fører tilsyn med prisen i henhold til naturgasforsyningsloven?

Dét kan du læse mere om her på siden.

Hvilke priser fører Forsyningstilsynet tilsyn med?

Forsyningstilsynet holder øje med priserne på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter i henhold til naturgasforsyningsloven. 

Forsyningspligtprodukt

Prisen på forsyningspligtproduktet må alene følge engrosprisen for naturgas med et tillæg, der dækker alle gasleverandørens øvrige omkostninger (diverse distributionsomkostninger, dækningsbidrag og omkostninger til transmission udenfor Danmark), samt omkostninger til transmission i Danmark.

Prisen fastsættes hver måned.

Du modtager et forsyningspligtprodukt, hvis du:

  • Aktivt tidligere har valgt det hos et af forsyningspligtselskaberne Energi Fyn Energihandel eller Ørsted frem til ultimo marts 2020. Siden den 1. april 2020 er der én leverandører af forsyningspligtprodukter: SEAS-NVE Strømmen A/S.
  • Flytter til eller inden for bevillingsområdet uden aftale med en gasleverandør eller
  • Ikke længere har en aftale med en anden gasleverandør. 

Tilbagefaldsprodukt

Var du i forvejen forsyningspligtkunde, og har du ikke før 1. maj 2016 skiftet gasleverandør eller gasprodukt, så modtager du som gasforbruger et såkaldt tilbagefaldsprodukt.

Energy Fyn Energihandel har indtil maj 2019 udbudt tilbagefaldsprodukter. Produktet anmeldes igen fra april 2020 af Energy Fyn Energihandel og Ørsted, hvor der på ny bliver ført tilsyn med priserne. Fra oktober 2020 er det Energy Fyn Energihandel og OK som anmelder produktet. Foruden forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter, er der en række andre naturgasprodukter på markedet. Det er gruppen af handelsprodukter. For nærmere information, se gasprisguiden.

Hvordan fører Forsyningstilsynet tilsyn med priserne?

Forsyningstilsynet fører alene tilsyn med naturgaspriserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter.

Forsyningspligt: Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen ikke overstiger det beløb, som udbuddet blev vundet på.

Tilbagefaldsprodukt: Forsyningstilsynet holder øje med, at prisen på dette produkt ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Dvs. den pris, som forsyningspligtproduktet ville have haft med tillægget fra den forgående forsyningspligtbevillingsperiode.

Hvilke priser fører Forsyningstilsynet ikke tilsyn med?

Leverandørerne af naturgas kan i udgangspunktet frit sætte prisen på naturgas på det frie marked, dvs. gruppen af handelsprodukter.

Forsyningstilsynet fører ikke tilsyn med handelsprodukterne. Der er alene tilsyn med priserne på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter.