Administrationsgrundlag for tilsyn med netvirksomheders særskilte identitet

Energitilsynet har nu lagt sig fast på, hvordan Tilsynet vil holde øje med, at elnetvirksomhederne sørger for at holde koncernforbundne monopol- og konkurrenceaktiviteter adskilt med hver sin identitet i form af blandt andet navn og logo. 17/11022

Det er sket med et nyt administrationsgrundlag, som fastlægger, hvordan Energitilsynet griber opgaven an. 

Administrationsgrundlaget er en udløber af, at Folketinget tidligere på året skærpede reglerne om særskilt identitet.