Afgørelse om habilitetskrav til elnetselskabers ledende medarbejdere

Energitilsynets formand har tilkendegivet fortolkning af elforsyningslovens § 45, stk. 2 om habilitetskravet til elnetselskabernes bestyrelsesmedlemmer

I forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets undersøgelse af elnetselskabernes ledelses habilitet i henhold til kravene elforsyningsloven, er der opstået spørgsmål om fortolkningen af en bestemt bestemmelse. Sagen fremlægges derfor for Energitilsynet med henblik på, at tilsynet tilkendegiver fortolkningen af bestemmelsens udstrækning. Bestemmelsen drejer sig om begrænsninger i adgangen for bestyrelsesmedlemmer i net- eller transmissionsselskaber med en koncernstruktur til at være bestyrelsesmedlemmer i koncernens øvrige selskaber. Bestemmelsen kan forstås således, at medlemmer af netselskabets bestyrelse er forhindret i at deltage i koncernens øvrige selskabers bestyrelse. Anlægges en mere snæver fortolkning af bestemmelsen er netselskabets bestyrelsesmedlemmer forhindret i at indgå i bestyrelser i elhandels- og elproduktionsselskaber i koncernen. 12/12718 og 4/0604-0200-0007