Brdr. Ewers A/S klager over manglende gennemsigtighed (sammenblanding af regulerede og ikke-regulerede forretningsområder hos forsyningsselskabet)

I november 2002 anmoder Brdr. Ewers A/S via Dansk Landbrugs Elforsyning A/S (DLE) samt en række øvrige virksomheder, der alle indkøber el via DLE, Forsyning A/S og øvrige respektive forsyningspligtvirksomheder om at genindtræde i forsyningspligten med virkning fra 1. januar 2003.

I forbindelse med Brdr. Ewers A/S korrespondance med Forsyning A/S omkring genindtrædelse i forsyningspligten inddrages en for Brdr. Ewers A/S uvedkommende tredjepart ESS Erhverv A/S i kunde og leverandør forholdet. 3/1320-0102-0043