Elnetselskabernes særskilte identitet - navne- og logoændring

Landets elnetvirksomheder er i fuld gang med at adskille monopolaktiviteterne rent identitetsmæssigt i netselskaberne med nyt navn, logo, telefonnummer mv. fra koncernforbundne virksomheder, der driver konkurrenceudsatte aktiviteter. 

Energitilsynet har nikket til gennemførte og planlagte navne- og logoændring i 13 netvirksomheder og har tilkendegivet, at de forelagte ændringer opfylder kravet om, at elforbrugerne tydeligt kan se en identitetsmæssig forskel på monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter for virksomheder i samme koncern. De 13 netvirksomheder tegner sig for en hovedpart af landets elnetkunder. 18/07468