Elnetselskabers særskilte identitet ved minoritetsejerandele i en elhandelsvirksomhed

Reglerne for særskilt identitet omfatter alene vertikalt integrerede netvirksomheder. 

Ved vertikel integration forstås en virksomhed eller gruppe af virksomheder, som den eller de samme fysiske eller juridiske personer har ret til direkte eller indirekte at øve kontrol over, og som mindst driver enten transmissions- eller netvirksomhed og mindst enten elproduktions- eller elhandelsvirksomhed. 18/07534