Energitilsynet har udarbejdet vejledning til elselskaber som led i intern overvågning

Energitilsynets formand har tilkendegivet, at to vejledninger til henholdsvis særskilt og delt hjemmeside under det interne overvågningsprogram kan danne grundlag for tilsynet med netselskabernes hjemmesider

Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes hjemmesider som en del af tilsynet med netselskabernes interne overvågningsprogram. I den forbindelse har Energitilsynets sekretariat udarbejdet to vejledninger til selskaberne - "Vejledning til særskilt hjemmeside vedrørende intern overvågning" og "Vejledning til delt hjemmeside vedrørende intern overvågning".

Vejledningerne relaterer sig til net- og transmissionsselskaber samt det systemansvarlige selskabs enten særskilte hjemmeside eller delte hjemmeside i forbindelse med koncernhjemmeside.

På baggrund af sekretariatets gennemgang af en række hjemmesider vurderer sekretariatet overordnet set, at netselskaberne er bekendt med de retningslinier, som Energitilsynet har udstedt på området om hjemmesider den 18. december 2006 og 26. maj 2008. Det er dog sekretariatets opfattelse, at retningsliniernes fulde betydning og omfang er uklart for netselskaberne.

Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at en vejledning, for hhv. en særskilt og en delt hjemmeside, vil gøre det mere klart for netselskaberne, hvilke områder de skal være særligt opmærksomme på, og dermed nemmere for netselskaberne at efterleve Energitilsynets retningslinier.

Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes interne overvågning. Intern overvågning er netselskabernes egen kontrol af, at der ikke udøves diskriminerende adfærd over for selskaber, der agerer i konkurrencemarkeder. 4/0720-0305-0449