Energitilsynet udsender vejledninger til elselskaber om intern overvågning

Energitilsynet fremlægger to vejledninger til efterlevelse af det interne overvågningsprogram i elselskaber

Sekretariatet for Energitilsynet har generelt konstateret, at der forsat er relativt store forskelle på, hvorledes netselskaberne formår at overholde de ni punkter, der beskrives i bekendtgørelsen om intern overvågning, IO. Der er således stadig et stort behov for at få præciseret de retningslinier, som Energitilsynet har udsendt den 18. december 2006 og 26. maj 2008.  

Sekretariatet fremlægger derfor to IO-vejledninger:

Den ene vejledning relaterer sig til netvirksomhedernes interne overvågningsprogram. Et IO-program skal primært indeholde en beskrivelse af netselskabets iværksatte tiltag og procedurer.

Den anden vejledning relaterer sig til selskabernes årsberetning, som skal anmeldes til Energitilsynet hvert år den 1. juni. Årsberetningen skal indeholde dokumentation for netvirksomhedens årlige gennemførelse og kontrol vedr. intern overvågning.

Alle netvirksomheder er forpligtede til at udarbejde et internt overvågningsprogram, der beskriver deres tiltag for at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd. IO-programmet skal som minimum beskrive de ni tiltag, der er beskrevet i overvågningsbekendtgørelsen. 4/0720-0600-0009