Københavns Energi - intern afregning vedr. overdragelse af kundedata, adgang til KE (net) og KE Kunde A/S samfakturering og markedsføring

Energitilsynet har på eget initiativ taget nærværende sag op overfor Københavns Energi (netvirksomhed) og KE Kunde A/S (forsyningspligtselskabet).

Disse kollektive elforsyningsvirksomheder har i 2002 indgået en række transaktioner/handler med det koncernforbundne KE Marked A/S (elhandelsselskabet), der ikke er dokumenteret at være i overensstemmelse med Elforsyningslovens § 46, stk. 4 og Lovens kapitel 10, idet disse bestemmelser foreskriver, at transaktioner/aftaler skal indgås på markedsbestemte vilkår. 3/1320-0200-0033