Netvirksomheders særskilte identitet ved fakturering af engroskunder

Sagen vedrører fakturering af engros-kunder/elhandlere. 

Verdo bruger et serviceselskab med koncernens navn og logo, der er adskilt fra netvirksomhedens navn og logo, til at fakturere alle kunder, herunder engroskunder – også på netvirksomhedens vegne. 18/07537 og 18/07538