Påbud vedr. uafhængighedskravet for overvågningsansvarlige i netselskaber

Energitilsynet har i en principiel sag påbudt et elnetselskab at ændre sin håndtering af et lovbestemt program, der skal sikre fri og fair konkurrence. 

Netvirksomhederne skal udpege en overvågningsansvarlig, der skal holde øje med, at netselskabet ikke omgår kravet om ligebehandling af konkurrenceudsatte virksomheder. Den overvågningsansvarlige skal være helt uafhængig af andre interesser i koncernen. 18/05588