Særskilt identitet ved koncerninterne serviceaftaler

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et koncerninternt serviceselskabs binavn klart og tydeligt adskiller sig fra de øvrige navne i koncernen.

Sagen handler om netvirkomheders særskilte identitet i henhold til lov om elforsyning, herunder et serviceselskabs anvendelse af binavn, når det udfører serviceopgavet for et netselskab. 18/07527