Uafhængighedskravet for overvågningsansvarlige i netselskaber – Verdo Hillerød El-net A/S og Verdo Randers El-net A/S

Energitilsynet har i en principiel sag påbudt et elnetselskab at ændre sin håndtering af et lovbestemt program, der skal sikre fri og fair konkurrence. Netvirksomhederne skal her udpege en overvågningsansvarlig, der skal holde øje med, at netselskabet ikke diskriminerer visse virksomheder og omgår kravet om ligebehandling af konkurrenceudsatte virksomheder.

Den overvågningsansvarlige skal være helt uafhængig af andre interesser i koncernen, f.eks. elhandelsvirksomheder.

I den konkrete sag er den overvågningsansvarlige medarbejder netselskabs-ansat. Direktøren i netselskabet er imidlertid også direktør i et koncernforbundet elhandelsselskab, og dermed er den overvågningsansvarlige medarbejder underordnet en direktør, der på samme tid er direktør i et monopolselskab og et koncernforbundet, kommercielt selskab. Energitilsynet har fundet, at selskabet ikke lever op til uafhængighedskravet for den overvågningsansvarlige, og Tilsynet har derfor påbudt selskabet at ændre praksis.

Energitilsynet peger i afgørelsen på, at det ikke vil være i strid med uafhængighedskravet til den overvågningsansvarlige, hvis netselskaberne vælger en ekstern person – eksempelvis en revisor fra en revisionsvirksomhed eller en advokat fra et advokatfirma - til at varetage denne funktion.

Afgørelsen får betydning for ca. 17 mindre netvirksomheder med under 100.000 kunder, der har samme direktion i netselskabet og handelsselskabet. Disse virksomheder må sikre, at den overvågningsansvarlige opfylder kravet om uafhængighed. 18/05558