Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Sekretariatet foretog i december 2013, med bistand fra revisionsselskaberne PricewaterhouseCoopers (PwC) og KPMG, en stikprøveundersøgelse af kommunernes indberettede beløb og revisorerklæringer. Årets stikprøve omfattede fem kommuner, herunder Aalborg.

KPMG har i deres afrapportering belyst forhold, som umiddelbart ikke stemmer overens med Aalborg Kommunes indberetning. I forlængelse heraf tog Sekretariatet kommunens indberetning op til nærmere undersøgelse med henblik på at vurdere, om der skal ske korrektion i det indberettede beløb til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Denne undersøgelse har ledt til en række problemstillinger, som Sekretariatet behandler og træffer afgørelse om. 13/13022