Afgørelse om kommunale indberetninger af nettoprovenu fra salg af NGF Nature Energy

Denne sag handler om kommunale indberetninger fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner i anledning af
Naturgas Fyn I/S’ (NGF) udlodning af 375 mio. kr. efter datterselskabet NGF Nature Energy Holding A/S i likvidations salg d. 1. maj 2018 af NGF Nature Energy Distribution A/S til Energinet.

Find afgørelse og bilag under 'Hent filer' på denne side.