Afgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. i 2007

Energitilsynet traf afgørelse om at give Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder

Energitilsynet skal hvert år senest i april godkende de beløb, som kommunerne måtte have modtaget fra deres el- og varmeforsyningsvirksomheder. Kommuner med sådanne virksomheder skal indberette, uanset om de har modtaget beløb eller ej.

Samtidig skal kommunerne afgive erklæring til Energitilsynet om, at der ikke er anvendt midler fra el-, varme- eller naturgasaktiviteter til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter, når disse udøves i samme virksomhed (koncern).

Energitilsynet skal på baggrund af indberetningerne træffe afgørelse om de indberettede beløb (rådighedsbeløb) og om eventuelle beløb, som måtte være overført fra energi til vand/spildevand/affald.

Energitilsynet traf afgørelse om, at give Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder og om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene. 4/0620-0101-0001