Afgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. i 2008

Energitilsynet traf afgørelse om at give Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder og om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene

Denne sag drejer sig om Energitilsynets årlige godkendelse af kommunernes indberetninger om modtagne værdier fra deres el- og varmevirksomheder.

Endvidere drejer sagen sig om Energitilsynets afgørelse i relation til kommunernes årlige erklæring om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene.

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet om deres virksomheder samt eventuelt modtagne beløb herfra, som er omfattet af el- og varmeforsyningsloven.

Energitilsynet skal senest den 1. maj 2009 give Indenrigs- og socialministeriet meddelelse om årets rådighedsbeløb inkl. renter. Rådighedsbeløbet er de samlede uddelinger og vederlag, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår. 4/0620-0101-0022