Afgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. i 2009

I denne sag har Energitilsynet truffet afgørelse om godkendelse af de indberetninger, som kommunernes har foretaget om modtagne værdier fra deres el- og varmevirksomheder

Energitilsynet har truffet afgørelse om at give Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse om de rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder og om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene

Endvidere drejer sagen sig om Energitilsynets afgørelse i relation til kommunernes årlige erklæring om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene.

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet om deres virksomheder samt eventuelt modtagne beløb herfra, som er omfattet af el- og varmeforsyningsloven.

Energitilsynet skal senest den 1. maj 2010 give Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse om årets rådighedsbeløb inkl. renter. Rådighedsbeløbet er de samlede uddelinger og vederlag, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår.

Endvidere skal kommunerne senest den 1. september 2010 indsende revisors erklæring om rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens indberetning og erklæring. 4/0620-0101-0136