Afgørelse om kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. i 2013

Kommunerne skal hvert år senest den 1. februar indberette til Energitilsynet, hvorvidt de har modtaget værdier fra deres kommunalt ejede virksomheder omfattet af el- og varmeforsyningsloven

Såfremt en kommune driver, eller direkte eller indirekte ejer andele i el- og varmevirksomhed sammen med vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, skal kommunen samtidig afgive erklæring om, at der ikke er overført midler fra energiaktiviteten til vand-, spildevands eller affaldsaktiviteter (erklæring om ikke-overførsel af energimidler). 14/00332