Afgørelse om Odsherred Kommunes indberetninger om el- og varmevirksomhed for 2018, 2019 og 2020

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet Odsherred Kommunes ændrede indberetninger af 25. august 2021 indsendt den 1. september 2021 for indberetningsårene 2018, 2019 og 2020

Forsyningstilsynet har nu færdigbehandlet Odsherred Kommunes ændrede indberetninger af 25. august 2021 indsendt den 1. september 2021 for indberetningsårene 2018, 2019 og 2020, jf. §§ 37 og 37 a i  bekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning med senere ændringer (”elforsyningsloven”), §§ 23 l og 23 m i bekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 af lov om varmeforsyning med senere ændringer (”varmeforsyningsloven”), og bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m (”indberetningsbekendtgørelsen”).

De nye indberetninger af 25. august 2021 ændrer Odsherred Kommunes tidligere indberetninger af 13. november 2019 for indberetningsåret 2018, af 20. januar 2020 for indberetningsåret 2019 og af 28. januar 2021 for indberetningsåret 2020. Ændringerne består i, at rådighedsbeløbet inkl. forrentning for alle tre år ændres til 0 kr. Det tidligere indberettede rådighedsbeløb for 2018 var 70.295 kr., det tidligere indberettede rådighedsbeløb for 2019 var 30.063 kr., og det tidligere indberettede rådighedsbeløb for 2020 var 30.679 kr.

Godkendelserne er med forbehold for, at Odsherred Kommunes indberetninger og de
tilhørende revisorerklæringer kan blive udtaget til stikprøvekontrol.

Du kan downloade afgørelsen i sin helhed under 'Hent fil' her på siden.