Afslag på genoptagelse af afgørelse af 30. marts 2012 om kommunernes rådighedsbeløb

Sorø Kommune og Slagelse Kommune har anmodet Sekretariatet om genoptagelse af Sekretariatets afgørelse af 30. marts 2012.

I afgørelsen fastslog Sekretariatet, at en udlodning på kr. 3.275.330,54 til Sorø Kommune, og en udlodning på kr. 8.666.088 til Slagelse Kommune – begge fra I/S Affaldplus (”Affaldplus”) - var et registreringspligtigt beløb efter elforsyningslovens regler om kommunal modregning. Beløbene blev udbetalt til de to kommuner fra et selskab, der efter en fusion blev omfattet af reglerne om kommunal modregning. Sekretariatet lægger i den forbindelse vægt på, at virksomheden, som udbetaler beløb til de to kommuner og omfattet af reglerne om kommunal modregning på tidspunktet for udbetalingen. Det er Sekretariatets vurdering, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, som giver Sekretariatet anledning til at genoptage sagen og omgøre afgørelsen. 13/06609