Fortolkning af reglerne om kommunernes registreringspligt

På baggrund af tre konkrete henvendelser har Energitilsynet afgivet tilkendegivelse om fortolkningen af bestemmelser om kommunernes registreringspligt ved overførsel af midler og selskabsmæssige omstruktureringer

Sagen forelægges med henblik på, at Energitilsynet tilkendegiver om fortolkningen af reglerne om kommunernes registreringspligt i el- og varmeforsyningsloven. Sagen redegør for problemstillinger Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til, hvilket er baggrunden for, at sagen forelægges. 

Sagen er opstået på baggrund af henvendelse fra tre kommuner; Slagelse, Sorø og Varde kommune. Konkret rejser kommunerne spørgsmål om, hvorvidt en kommunes registreringspligt indtræder, når kommunen modtager midler fra et indberetningspligtigt selskab, som skal anvendes inden for samme forsyningsområde, som midlerne stammer fra. 

Endvidere rejses spørgsmål om fortolkningen af reglerne om kommunernes registreringspligt i forbindelse med selskabsmæssige omstruktureringer, herunder det tilfælde, hvor den selskabsmæssige omstrukturering angår en tilbageførelse af et selskab til kommunalforvaltningen. 4/0720-0200-0227