Kommunale uddelinger og vederlag fra virksomheder under el- og varmeforsyningsloven

Energitilsynet træffer afgørelse om at give Indenrigs- og Socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder for 2007

Kommunerne skal hvert år den 1. februar indberette uddelinger og vederlag, som de måtte have modtaget fra deres virksomheder, som er reguleret i medfør af el- og varmforsyningslovene.

Energitilsynet skal på den baggrund træffe afgørelse om de indberettede beløb og giver senest den 1. maj Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelelse om de godkendte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag.

Endvidere, som noget nyt, skal de kommuner, der har el-, varme- og gasforsyningsaktiviteter sammen med vandforsynings-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, afgive erklæring til Energitilsynet om, at der enten er eller ikke er overført midler fra energidelen til vand- og affaldsaktiviteterne.

Energitilsynet traf blandt andet afgørelse om, at de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, og som er ledsaget af revisors standarderklæring, godkendes af tilsynet. 4/0602-0200-0018