Nye kommunale modregningsregler – forretning af indskudskapital i varmevirksomheder

Varmeforsyningsloven blev med virkning fra 3. maj 2017 ændret for så vidt angår modregning i kommuners bloktilskud.

Herefter vil en kommune blive modregnet med 100 pct., hvis kommunen modtager midler, som stammer fra forrentning af indskudskapital i kommunens varmevirksomhed. Hvis forrentningsmidler anvendes indenfor kommunens forsyningskoncern til investeringer i et materielt anlægsaktiv, vil eventuel efterfølgende udbetaling til kommunen dog alene medføre modregning i kommunes bloktilskud med 40/60 pct. efter de sædvanlige modregningsregler. Energitilsynet har i den forbindelse bl.a. tilkendegivet, at selskaber idenfor en kommunal forsyningskoncern kan etablere en opsparing af forrentningsmidler med henblik på fremtidige investeringer. 18/06139