Varme

Afgørelser

Alle Forsyningstilsynets afgørelser og tilkendegivelser er 1. april 2022 flyttet til vores nye afgørelsesdatabase. Klik her for at gå til databasen.

Varmepriser

Her kan du læse om Forsyningstilsynets arbejde med varmepriserne og se vores seneste fjernvarmeprisstatistik.

Indberetning - varme

Fjernvarmevirksomheder skal anmelde en række oplysninger til Forsyningstilsynet. Den 20. april 2022 er det elektroniske anmeldelsessystem ENAO lukket. Indberetning skal fremover i stedet ske via virk.dk

Regulering

Forsyningstilsynet skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne - og dermed også i dele af fjernvarmesektoren - ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og langt sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling. Få et samlet overblik over vores regulering, herunder også i fjernvarmesektoren

Forsyningstilsynets regulering