Aalborg Fjernvarmeforsyning: En forbruger klager over varmeregning efter rørskade

Energitilsynet vedtog at klagers betaling for varmeforbruget 2003/04 bør fastlægges på grundlag af graddage

Energitilsynet vedtog, at klagers betaling for varmeforbruget 2003/04 bør fastlægges på grundlag af graddage, hvilket vil sige en periode uden fejl på anlægget. Det findes urimeligt jf. VFL, § 21, stk. 4, såfremt klager skal betale øvrige merudgifter samt varmeforbrug udover graddageberegnede forbrug i året hvor lækagen konstateredes.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018