Aalborg Fjernvarmeforsynings opgørelse af udgifter ved uudnyttet gennemløb af fjernvarmevand

Energitilsynet finder, at kommunens opgørelse af et uudnyttet merforbrug er i strid med den fastlagte praksis

Energitilsynet finder, at kommunens opgørelse af et uudnyttet merforbrug, hvor der blev opkrævet 45 %, er i strid med den fastlagte praksis. Efter praksis kan der kræves betaling af op til 30 % af merforbruget af den normale tarif.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018