Aalborg Kommune: Indregning af omkostninger til barselsfond

Energitilsynet tilkendegav efter Folketingets vedtagelse af barselsudligningsloven, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning kan anses for nødvendige for kommunalt ejede elforsynings- og varmeforsyningsanlæg

Energitilsynet tilkendegav efter Folketingets vedtagelse af barselsudligningsloven, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning kan anses for nødvendige for kommunalt ejede elforsynings- og varmeforsyningsanlæg, og at de ikke skal registreres og indberettes, såfremt virksomhedernes indbetalinger foregår direkte fra virksomhederne til udligningsordning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018