AffaldVarme Århus: Genforhandling af frivillig aftale om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus: Genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Energitilsynet tilkendegav, at Energitilsynets kompetence fremadrettet. Energitilsynet kunne derfor ikke bedømmer metoden, men kun den fremadrettede prisvirkning af handlingen. Den foreslåede metode til afvikling kunne herefter ikke betragtes som urimelig, eftersom der sikredes hurtig tilbageførsel til forbrugerne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018