Afgørelse og tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital for årene 2006-2017 for Verdo Varme

Verdo Varme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2006-2017 efter de regler, der var gældende frem til den nye afskrivningsbekendtgørelse d. 17. maj 2017.

Verdo Varmes ansøgning om forrentning for årene 2018-2020 vil blive behandlet senere i en særskilt sag, da den skal behandles efter de nye regler om forrentning af anvendt indskudskapital.

Forsyningstilsynet har undervejs påpeget en del mangler i den fremlagte dokumentation og har flere steder korrigeret Verdo Varmes opgørelse af indskudskapitalen, da det ikke vil være rimeligt, hvis varmeforbrugerne skal betale forrentning af et forrentningsgrundlag, der ikke er tilstrækkeligt dokumenteret fra Verdo Varmes side. Således er den kapital, der søges forrentning af, reduceret med ca. 273 mio. kr. fra ca. 567 mio. kr. til ca. 294 mio. kr. jf. tabel 1. Af denne reduktion skyldes 150 mio. kr., at Forsyningstilsynet ikke kan anerkende en gældseftergivelse som værende indskudskapital.

Den i denne afgørelse samlede godkendte forrentning for 2006-12 er ca. 118 mio. kr. De af Verdo Varme foretagne udlodninger har medført, at Forsyningstilsynet for perioden 2013-17 ikke kan godkende forrentning af indskudskapitalen, da denne pga. udlodningerne bliver negativ, hvormed der ikke er en indskudskapital at beregne forrentning af.

Verdo Varme har i strid med reglerne opkrævet ikke godkendt forrentning for perioden 2006-17 på i alt ca. 266 mio. kr. Derfor skal Verdo Varme tilbageføre et beløb på ca. 149 mio. kr. til varmekunderne jf. tabel 1.