Afgørelse og tilkendegivelse om forrentning af indskudskapital for årene 2010-2017 for Verdo Produktion A/S

Verdo Produktion har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2012-2017.

Verdo Produktions ansøgning om forrentning for årene 2018-2020 vil blive behandlet senere i en særskilt sag, da den skal afgøres efter de nye regler om forrentning af anvendt indskudskapital.

Forsyningstilsynet har undervejs i sagsbehandlingen påpeget en del mangler i den fremlagte dokumentation. På den baggrund har Verdo Produktion undervejs i sagsforløbet reduceret det forrentningsgrundlag, de ønsker forrentet fra ca. 203 mio. kr. til nu ca. 29 mio. kr. Denne reduktion skyldes manglende dokumentation for, hvilke aktiver, der kan medregnes i opgørelsen.

Indskudskapitalen for 2012 er med denne afgørelse af Forsyningstilsynet reduceret til ca. 7 mio. kr. jf. tabel 1. Reduktionen skyldes manglende dokumentation dels for aktivernes eksistens og opgørelse, dels for opdeling af aktiverne på varme- og el-aktiver, samt manglende dokumentation for hvorledes disse aktiver er finansieret, altså om det kan dokumenteres, at der er indskudt indskudskapital i henhold til reglerne.

Den samlede godkendte forrentning for 2012 er ca. 0,4 mio. kr. Den af Verdo Produktion foretagne udlodning i 2012 har medført, at der i perioden 2013-2017 ikke kan godkendes forrentning af indskudskapitalen, da denne bliver negativ, hvormed der ikke er en indskudskapital at beregne forrentning af.

Verdo Produktion har i strid med reglerne opkrævet ikke godkendt forrentning for perioden 2010-17 på i alt ca. 146,8 mio. kr. Derfor skal Verdo Produktion tilbageføre et beløb på ca. 146,4 mio. kr. til Verdo Varme, jf. tabel 1. Verdo Varme skal herefter tilbageføre de 146,4 mio.kr. til deres varmekunder.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.