Afgørelse om aktindsigt

En varmeforsyningsvirksomhed havde givet en borger delvist afslag på en anmodning om aktindsigt. Borgeren klagede til Energitilsynet, der traf afgørelse om, at Energitilsynet ikke har kompetence til at behandle klagen

 

En varmeforsyningsvirksomhed havde givet en borger delvist afslag på en anmodning om aktindsigt.

Borgeren klagede til Energitilsynet.  Energitilsynets sekretariat traf afgørelse om, at Energitilsynet ikke har kompetence til, at behandle klagen, jf. lovbemærkningen til offentlighedslovens § 15. stk. 2.

Klagen kan indbringes for domstolene.  Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018