Afgørelse om aktindsigt (Dansk Fjernvarme)

Dansk Fjernvarme anmodede den 29. april 2020 om aktindsigt i de oplysninger, som er anvendt i Forsyningstilsynets analyse af effektiviseringspotentialet af fjernvarmesektoren (offentliggjort den 24. april 2020). Anmodningen om aktindsigt er behandlet efter reglerne i offentlighedsloven. Forsyningstilsynet imødekommer delvist anmodningen om aktindsigt.

Dansk Fjernvarme anmodede den 29. april 2020 om aktindsigt i de oplysninger, som er anvendt i Forsyningstilsynets analyse af effektiviseringspotentialet af fjernvarmesektoren (offentliggjort den 24. april 2020).

Forsyningstilsynets analyse bygger på gennemsnitstal af oplysninger fra 267 fjernvarmevirksomheders anmeldte priseftervisninger for perioden 2016-2018, dog bortset fra afskrivninger. Afskrivninger er således ikke indgået som gennemsnitstal, men som tal for de enkelte år i henholdsvis 2016, 2017 og 2018.

Anmodningen om aktindsigt er behandlet efter reglerne i offentlighedsloven.

Hovedreglen om aktindsigt i offentlighedsloven er, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, jf. offentlighedslovens § 7.Retten til aktindsigt kan f.eks. begrænses, hvis oplysningerne omfatter tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lignende for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår jf. offentlighedsloven § 30, nr. 2. Hvis kun dele af oplysningerne er omfattet af offentlighedslovens § 30 skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, jf. offentlighedsloven § 34.

De oplysninger, der er anmodet om aktindsigt i vedrører drifts- og forretningsforhold, hvorfor undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2 har været relevant at vurdere i sagen.1) Der er for det første taget stilling til udlevering af oplysninger for de virksomheder, som har svaret på Forsyningstilsynets henvendelser, og som ønsker at få alle eller dele af deres oplysninger undtaget fra aktindsigt.

2) Der er endvidere taget stilling til udlevering af oplysninger for de virksomheder, som har svaret på Forsyningstilsynets henvendelser, og som ikke har indvendinger mod udlevering.

3) Endeligt er der taget stilling til udlevering af oplysninger for de virksomheder, som ikke har svaret på Forsyningstilsynets henvendelser. Forsyningstilsynet imødekommer delvist anmodningen om aktindsigt.