Afgørelse om aktindsigt i dokumenter vedrørende Forsyningstilsynets sag j.nr. 19/09432

Forsyningstilsynet har den 18. maj 2021 modtaget en anmodning om aktindsigt fra Verdo A/S. Verdo A/S anmoder om aktindsigt i en række dokumenter fra Forsyningstil-synets sag (j.nr. 19/09432) om Bornholms El-Produktions (herefter BEP) omkostningsfordeling.

Til brug for Forsyningstilsynets vurdering af anmodningen har Forsyningstilsynet indhentet bemærkninger hos BEP.

BEP har i den forbindelse anført, at der er en række oplysninger i dokumenterne, der bør undtages fra aktindsigt, idet der er tale om oplysninger om omkostningsfordelin-gen, produktionsomkostninger og teknisk data for Blok 6.

Forsyningstilsynet vurderer, at der i flere af dokumenterne indgår oplysninger, som i denne konkrete sag skal undtages fra aktindsigt, og meddeler derfor delvis aktindsigt i 6 af de 14 dokumenter.

Derudover meddeler Forsyningstilsynet afslag på aktindsigt i 2 af dokumenterne, idet der er tale om interne dokumenter, der er udarbejdet til Forsyningstilsynets eget brug.

Derudover imødekommes anmodningen om aktindsigt fuldt ud.

Find afgørelsen til højre på denne side