Afgørelse om aktindsigt i korrespondance mellem Forsyningstilsynet og Bornholms El-Produktion

Forsyningstilsynet modtog 20. september 2021 en anmodning om aktindsigt fra Advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter E&M) på vegne af Rønne Varme A/S (herefter RV).

E&M anmodede om aktindsigt i korrespondancen mellem Forsyningstilsynet og Bornholms El-Produktion (herefter BEP) i sagen vedr. Rønne Varmes klage over BEP's varmepris, inklusiv korrespondancen mellem Forsyningstilsynet og BEP's rådgivere i form af advokat, revisor og tekniker.

Til brug for Forsyningstilsynets vurdering af anmodningen har Forsyningstilsynet indhentet bemærkninger hos BEP.

BEP har i den forbindelse anført, at der er en række oplysninger i dokumenterne, der bør undtages fra aktindsigt, idet der er tale om oplysninger om teknisk data for Blok 6.

Forsyningstilsynet vurderer, at der i flere af dokumenterne indgår oplysninger, som i den konkrete sag skal undtages fra aktindsigt og meddeler derfor delvis aktindsigt i 6 af de 23 dokumenter.

Derudover imødekommes anmodningen om aktindsigt fuldt ud.

Afgørelsen om aktindsigt kan ses til højre her på siden under 'Hent fil'.