Afgørelse om aktindsigt i sag om E.ON Varme

Denne sag drejer sig om begæring om aktindsigt i j.nr. 20/03491: ”E.ON Varme – Nye afgiftsgebyrer – køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund”.

E.ON Varme Danmark A/S (herefter E.ON) har 3. februar 2021, anmodet om aktindsigt i de dokumenter, som ligger på sagen og som ikke allerede er sendt til E.ON.

E.ON har modtaget en aktliste fra sagen. Der er i alt 22 akter på sagen, hvor 9 af akterne enten er sendt til eller er afsendt fra E.ON. Der er herudover 3 interne akter.

For de 3 interne akter er der taget stilling til aktindsigt i afgørelse af 18. februar 2021, j.nr. 21/01954.

De resterende akter, der herefter er omfattet af anmodning om aktindsigt, er 10 akter, der vedrører en mailudveksling med Kammeradvokaten.

Anmodningen om aktindsigt behandles efter reglerne i forvaltningsloven.

Læs Forsyningstilsynets afgørelse under 'Hent fil'