Afgørelse om aktindsigt i sag om E.On varme - Nye afgiftstyper - Køling af fjernvarmevandet - i Frederikssund

Denne sag drejer sig om begæring om aktindsigt i j.nr. 20/03491: ”E.ON Varme – Nye
afgiftsgebyrer – køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund”. Lokalavisen Egedal,
Frederikssund – Sjællandske Nyheder (herefter Sjællandske Nyheder), har den 9. februar
2021, anmodet om aktindsigt i sagens akter nummer: 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.
Sjællandske Nyheder har modtaget en aktliste fra sagen. Akt nummer 3 og 9, er interne
akter, hvor Sjællandske Nyheder modtog en afgørelse den 18. februar 2021, j.nr.
21/01954.
De resterende akter, der herefter er omfattet af anmodning om aktindsigt, er 6 akter,
der vedrører en mailudveksling med Kammeradvokaten.
Anmodningen om aktindsigt behandles efter reglerne i offentlighedsloven.
AFGØRELSE
Forsyningstilsynet giver delvis aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 7 og § 14.
Afgørelsen er truffet i medfør af offentlighedslovens § 36, stk. 1.