Afgørelse om betaling af skat

Forsyningstilsynet har afgjort, at Blåhøj Energiselskab a.m.b.a. kan indregne betalt skat for 2017/18 i fjernvarmeprisen

Blåhøj Energiselskab a.m.b.a. (herefter Blåhøj Energiselskab) henvendte sig i e-mail af 1. oktober 2018 ved selskabets revisor til Forsyningstilsynet med spørgsmålet om, hvorvidt Blåhøj Energiselskab for fremtiden kan indregne skat i priserne på fjernvarmen.
 
Baggrunden for spørgsmålet er, at Blåhøj Energiselskab fra og med varmeåret 2017/18 vil få et årligt skattemæssigt overskud. For 2017/18 er skattebetalingen opgjort til 449 t.kr.