Afgørelse om delvis tilbageførsel af forrentning af indskudskapital for 2012-2018 for ARGO I/S

ARGO har ansøgt om forrentning af indskudskapital for 2012-2018.

Forsyningstilsynet godkendte ved afgørelse af 12. april 2019 et samlet forrentningsbeløb for perioden på i alt 15,3 mio. kr. I den forbindelse udskilte Forsyningstilsynet spørgsmålet om selve indregningen af forrentningsbeløbet i prisen, herunder spørgsmålet om tilbageførsel af indregnet forrentning, der overstiger den forrentning ARGO kan indregne som følge af prisloftsreglerne.

Da den omkostningsbestemte pris overstiger prisloftet i 2012, 2013 og 2016 skal ARGO tilbageføre den godkendte forrentning af indskudskapital i alt ca. 6,1 mio. kr. for disse år i 2022.

Find afgørelse og bilag til højre på denne side.