Afgørelse om dispensation for revisorerklæring

DLG Food Oils har den 12. oktober 2020 ansøgt Forsyningstilsynet om dispensation
fra kravet om revisorerklæring.

Forsyningstilsynet kan ikke meddele DLG Food Oil dispensation for revisorerklæring
på priseftervisning, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 7, jf. § 10.

Se Forsyningstilsynets afgørelse under 'Hent fil'