Afgørelse om dispensation fra ansøgningsfrist for forrentning af indskudskapital for år 2021 for Vestegnens Kraftvarmeselskab

Forsyningstilsynet afgør efter en konkret vurdering, at der ikke kan dispenseres fra ansøgningsfristen i afskrivningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Forsyningstilsynet modtog pr. mail den 29. april 2020 Vestegnens Kraftvarmeselskabs (herefter VEKS) ansøgning om forrentning af indskudskapital for år 2021, svarende til ca. en måned efter ansøgningsfristen i afskrivningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, der lyder den 31. marts 2020 (for ansøgningsåret 2021). VEKS har oplyst, at forsinkelsen skyldes omstændighederne forårsaget af Covid-19.

Af § 7, stk. 1, fremgår, at en ansøgning om forrentning af indskudskapital skal være modtaget i Forsyningstilsynet senest ved udgangen af 1. kvartal året inden ansøgningsåret.

Forsyningstilsynet har efter en konkret vurdering fundet, at der ikke kan dispenseres fra ansøgningsfristen. Navnlig fordi Forsyningstilsynet i medfør af praksis i udgangspunktet accepterer, at en ansøgning om forrentning af indskudskapital pr. mail udarbejdes ganske kortfattet (ej heller oplister afskrivningsbekendtgørelsen konkrete krav til ”ansøgningsformatet”). Forsyningstilsynet har således haft svært ved at se, hvordan omstændighederne forårsaget af Covid-19 skulle have været til hinder for at indgive en rettidig ansøgning om forrentning af indskudskapital. Dertil kommer, at Forsyningstilsynet heller ikke har oplevet en ændring i antallet af ansøgninger om dispensation fra ansøgningsfristen i år 2020 sammenlignet med tidligere år.

På den baggrund har Forsyningstilsynet ikke fundet grundlag for at kunne dispensere fra ansøgningsfristen i afskrivningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1