Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2018 – Amager Ressourcecenter I/S

Amager Ressourcecenter I/S (herefter ARC) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2018.

Forsyningstilsynet har opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr.

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for ARC for år 2018.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under ’Hent fil’.