Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 for Frederikshavn Varme A/S

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Frederikshavn Varme A/S i priserne kan indregne
forrentning af indskudskapital for år 2020 på i alt 600.648 kr.

Ved e-mail af 15. marts 2019 fremsendte PwC på vegne af Frederikshavn Varme A/S en ansøgning om forrentning af indskudskapital for 2020 til Forsyningstilsynet.

Frederikshavn Varme A/S har ansøgt om forrentning af anvendt indskudskapital for år 2020.  Den godkendte forrentning på 600.648 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.