Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 for Ringsted Fjernvarme A/S

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Ringsted Fjernvarme A/S i priserne kan indregne
forrentning af indskudskapital for år 2020 på i alt 10.240 kr.

Ved e-mail af 15. marts 2019 fremsendte PwC på vegne af Ringsted Fjernvarme A/S en ansøgning om forrentning af indskudskapital for 2020 til Forsyningstilsynet.

Ringsted Fjernvarme A/S har ansøgt om forrentning af anvendt indskudskapital for år 2020.  Den godkendte forrentning på 10.240 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.