Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 - Frederiksberg Fjernvarme A/S

Frederiksberg Fjernvarme A/S (herefter Frederiksberg Fjernvarme) har ansøgt om forrentning
af indskudskapital for år 2020.

Frederiksberg Fjernvarme har opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr.

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Frederiksberg Fjernvarme for år 2020.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.