Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 - Tarm Varmeværk A.m.b.a.

Tarm Varmeværk A.m.b.a. (herefter Tarm Varmeværk) har ansøgt om forrentning af   indskudskapital for år 2020.

Den godkendte forrentning for 2020 på 61.932 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed1. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (3.247.844 kr.) og indskudskapitalen som helhed (4.087.077 kr.), dvs. 3.247.844 kr. / 4.087.077 kr. = ca. 79 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.