Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2020 - VEKS

VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (herefter VEKS) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2020.

Forsyningstilsynet har opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr.

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for VEKS for år 2020.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.